enteteActiviteitsgebieden

Formules beschikbaar in het Nederlands : inhouse 'in-house', intra'op maat' in het bedrijf

Klikt op de vlag van uw keus om alle informatie betreffende de vorming te raadplegen of te downloaden
(de vlag stemt met de taal overeen waarin de vorming wordt gegeven)


Kwaliteitsaudit

Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen
Beheerst de sleuteletappes van de kwaliteitsaudit om tot een betere organisatie van de onderneming bij te dragen

inhouseintra flag.nlfr

Creëer één enkel kwaliteitssysteem ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke en consistente organisatorisch systeem voor de normen
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001!

inhouseintra flag.nlfr

Trainingsprogramma voor een milieuaudit
De methodologie van een milieuaudit beheersen!

inhouseintra flag.nlfr

De beste winst van uw personeel

Een positieve attitude voor een grotere doeltreffendheid!
Hoe zich ontplooien ten voordele van zichzelf en de onderneming

inhouseintra flag.nlfr

Verhoog uw leidinggevende capaciteit in uw bedrijf...
Welke vaardigheden moeten worden ontwikkeld om effectief teams te leiden om bedrijfsdoelstellingen te bereiken

inhouseintra flag.nlfr

Een winnend team !
Hoe een team tot resultaten brengen en de productiviteit ervan verhogen.

inhouseintra flag.nlfr

Uw personeel succesvol motiveren !
Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden

inhouseintra flag.nlfr

Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren ?
Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management!

inhouseintra flag.nlfr

Effective vergaderingen
De basisregels van de organisatie en de leiding van efficiënte vergaderingen ontdekken en in de praktijk zetten

inhouseintra flag.nlfr

De occasionele trainer
Hoe de overdracht van know-how binnen uw onderneming waarborgen...

inhouseintra flag.nlfr

Bedrijfsstrategie & Beheerswerktuigen

Basistechnieken van Project Management
Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen!

inhouseintra flag.nlfr
Projectbeheer van IT-Project Management
Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je IT projecten te doen slagen!
inhouseintra flag.nlfr
Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten inhouseintra flag.nlfr
Financiën voor niet financiële kaderleden
Beheer de financiële begrippen die voor een operationele functie nodig zijn...
inhouseintra flag.nlfr
Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming
Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe
en snel veranderende omgeving
inhouseintra flag.nlfr
Change management in het bedrijfsleven
Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren
en het bereiken van het gewenste succes!
inhouseintra flag.nlfr

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdsbeheer en persoonlijke organisatie
Meer dan 90 vindingen om uw tijd doeltreffend te beheren!

inhouseintra flag.nlfr
Downloadt de volledige presentatie van onze opleiding