entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Telefonische taaltrainingen
 Om uw taalkapitaal te verrijken of een bepaald project te verwezenlijken

Engels - Frans - Nederlands – Italiaans – Spaans – Duits - Pools – Luxemburgs – Russisch - Portugees

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

Vormingsprogramma


Algemene voorwaarden

Wanneer u verhinderd bent, kunt u uw afspraak uitstellen op voorwaarde dat u uw docent 4 uur op voorhand op de hoogte brengt. Per schijf van 10 lessen zijn er 2 annulaties toegelaten

Facturering

  • Na de inschrijving aan een “ Ask We Do” cyclus wordt de factuur automatisch verstuurd. Voor de andere abonnementen wachten we op uw overeenstemming na de twee proeflessen. Gelieve uw wens om de lessen verder te zetten telefonisch te bevestigen (02/771.43.13) per fax (02/771.31.70) of per email (forum@esap.be). De twee proeflessen zullen in het gekozen abonnement inbegrepen worden.
  • De taalcursussen zijn niet aan de BTW onderworpen (artikel 44 van het BTW wetboek)
  • Een enige factuur zal opgemaakt worden met vermelding van de prijs van de cyclus, het pedagogisch materiaal volgens de gekozen formule en desnoods het evaluatierapport.
  • De factuur dient betaald te worden binnen de 30 dagen.
  • In geval van wanbetaling na deze termijn zullen de lessen onderbroken worden tot het verschuldigde bedrag vereffend is.

Abonnement : duur - overdracht

  • Duur van het abonnement: Behalve in geval van overmacht, zullen de lessen die niet binnen de vooropgestelde abonnementstermijn opgenomen worden, verloren zijn. Een maand extra wordt toegevoegd als compensatie voor eventuele onvoorziene gebeurtenissen tijdens de opleiding.
  • Abonnementswijziging: Indien, tijdens de abonnementsperiode, de leerling(e) de frequentie van de lessen wenst te wijzigen, is het mogelijk om de cyclus te veranderen door middel van een supplement, of in het andere geval, een krediet ten gunste van de leerling(e). De leerlingen die hun oorspronkelijke geldigheidsduur willen verlengen kunnen beroep doen op die dienst om de resterende lessen niet te verliezen.
  • Elke inschrijving is definitief. De overdracht van lessen aan een andere persoon is nochtans mogelijk.
  • Voor alle verandering, gelieve ons te verwittigen per fax (02/771.31.70) of per email (forum@esap.be)

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De velden markeert met een sterretje (*) zijn noodzakelik om uw inchrijving geldig te verklaren.

Persoonlijke gegevens :

TITEL (M/V)*:
NAAM-VOORNAAM*:
FUNCTIE  :
ONDERNEMING*:
STRAAT-NR* :
POSTCODE-STAD* :
TELEFOON :
FAX :
E-MAIL*:

Facturatiegegevens :

TITEL (M/V):
NAAM-VOORNAAM :
FUNCTIE  :
ONDERNEMING :
STRAAT-NR :
POSTCODE-STAD :
TELEFOON :
FAX :
E-MAIL :
COMMUNICATIE
BTW

Heeft  kennis van de algemene voorwaarden genomen en schrijft zich in aan de telefonische taaltrainingen.

Keuze van de taal:    

Keuze van het abonnement:   

Evaluatierapport; 

Geschat niveau van de gekozen taal tussen 1 en 10 : /10

Gewenste begindatum voor de training 

Gewenste uurrooster 

CAPTCHA Image Kopiëert de code
[ Nieuwe code ]