entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Telefonische taaltrainingen
 Om uw taalkapitaal te verrijken of een bepaald project te verwezenlijken

Engels - Frans - Nederlands – Italiaans – Spaans – Duits - Pools – Luxemburgs – Russisch - Portugees

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)


Vaststellingen
De ontwikkeling van het beroepsleven vereist een beheersing van de vreemde talen maar het aanleren of de bijscholing van een vreemde taal en de dagelijkse activiteiten zijn moeilijk te combineren. Daarom is het van uiterst belang om een kwaliteitsvol onderwijs dat aan de specifieke behoeften beantwoordt te verzoenen met een directe toegankelijkheid zonder tijdverlies (lange verplaatsingen, onderbroken dagen, drukke avonden…)

Een efficiënte oplossing: de individuele taalcursussen per telefoon :

 
 • Cursus gebaseerd op uw behoeften...
 • Volgens uw eigen tijdschema...
 • Het tempo dat u schikt...
 • Waar  u zich ook bevindt...
 • Zonder u te verplaatsen ...
 

Praktisch

 • U hebt de keuze tussen verschillende abonnementen van verschillende intensiteit, naar gelang uw behoeften
 • Uw leraar roept u op uw vaste lijn of per skype tussen 8:00 en 22:00: op het tijdens de vorige les overeengekomen tijdstip
 • Voor uw lessen van 30 minuten

Volg twee proeflessen, zonder verplichtingen uwerzijds, en u zult overtuigd zijn
Indien U beslist om de lessen verder te zetten, zullen die 2 proeflessen in het gekozen abonnement inbegrepen worden. In het tegenovergestelde geval
zullen die 2 lessen niet aangerekend worden.

Meer precies…

 • Een leraar met een europese of noord-amerikaanse opleiding belt U in zijn moedertaal op.
 • De lessen worden op vaste lijnen gegeven of per skype, indien de gebruiksvoorwaarden het veroorloven. (Eventueel op gsm, met de leraar overeengekomen)
 • Uw niveau en uw doelstellingen worden voorafgaandelijk geanalyseerd door middel van een grammaticale test en een behoefteanalyse. De leraar past zich aan uw niveau en uw behoeften aan.
 • Uw leraar kiest samen met U het pedagogische materiaal dat zal dienen als schriftelijke support voor de taaltraining. Hij zal ook uw dagelijkse documenten gebruiken die U hem wenst te versturen.
 • De abonnementen omvatten 5,10,30,50 of 100 lessen van 30 minuten, naar gelang uw doelstellingen, met een degressief tarief volgens het aantal lessen.
 • Een evaluatierapport kan opgesteld worden, met de aangeleerde stoffen en vermelding van start- en eindniveau.
 • De lessen zijn toegankelijk in meer dan 40 landen aan hetzelfde tarief: indien u op reis gaat, neemt u uw docent(e) mee !

Onze verschillende abonnementen (vermelde prijzen zijn exclisieve BTW)

« Intensief » Abonnementen : 20 lessen/maand                                        pedagogisch  materiaal 75 €

Abonnement

Duur

Antaal lessen

Prijs/les

Prijs/cyclus

1

1,5 maand

 30

32 €

    900 €

2

2,5 maanden

 50

28 €

1.400 €

3

5 maanden

100

26 €

2.600 €

« Standaard » Abonnementen : 10 lessen/maand                                    pedagogisch  materiaal 75 €

Abonnement

Duur

Antaal lessen

Prijs/les

Prijs/cyclus

4

    3 maanden

 30

32 €

   960 €

5

    5 maanden

 50

30 €

1.500 €

6

  10 maanden

100

28 €

2.800 €

« Open » Abonnementen : 5 lessen/maand                                                 pedagogisch  materiaal 75 €

Abonnement

Duur

Antaal lessen

Prijs/les

Prijs/cyclus

7

    6 maanden

 30

34 €

1.020 €

8

  10 maanden

 50

32 €

1.600 €

« Kort » Abonnement en aanvullende dienst                                     (*)  pedagogisch materiaal 75 €

Abonnement
Duur

Description

Prix
9
1 maand

Express Module van 10 lessen (*)

350 €

10

1 maand

AskWeDo Module van  5 lessen

200 €

11

 

Keuze : Evaluatierapport per cyclus

  10 €

De Intensief, Standaard en Open abonnementen richten zich tot de leerlingen die een taal willen leren of die hun kennissen willen verbeteren : die abonnementen worden op basis van de beschikbaarheden van de leerlingen gekozen.

De Expressmodule richt zich tot de personen die een “opfrissing” wensen van een taal die ze al kennen, maar die ze niet meer geoefend hebben, om zo vlug mogelijk opnieuw operationeel te zijn.

De Ask We Do module betreft interventies op maat voor dringende actie: een presentatie afwerken, een toespraak voorbereiden, de juiste taal- en cultuurreflexen aanleren om een anderstalige collega te onthalen, zich klaarstomen voor een reis naar het buitenland, enz.

De prijs van een cyclus omvat :

 • De honoraria van de docent
 • De telefoonkosten voor een vaste lijn
 • De grammaticale test en de behoeftenanalyse
 • Niet inbegrepen : het pedagogisch materiaal : 75 €

Het pedagogisch materiaal eigen aan elke opleiding (75 €) wordt gefactureerd behalve bij nadrukkelijke keuze van de klant, bij de inschrijving aan de module, met uitzondering van de “Ask We Do” module. Dat forfaitaire bedrag omvat de door de leraar gekozen geschreven (grammatica, woordenschat, teksten, enz.) en audio supports en de verzendkosten. Het is geldig voor ieder abonnement dat in dezelfde taal wordt gevolgd, door dezelfde cursist, gedurende twee opeenvolgende jaren.
In geval van overdracht van lessen aan een andere persoon zal het nieuwe pedagogisch materiaal volgens dezelfde modaliteiten worden gefactureerd.

 

Algemene voorwaarden

Wanneer u verhinderd bent, kunt u uw afspraak uitstellen op voorwaarde dat u uw docent 4 uur op voorhand op de hoogte brengt. Per schijf van 10 lessen zijn er 2 annulaties toegelaten

Facturering

 • Na de inschrijving aan een “ Ask We Do” cyclus wordt de factuur automatisch verstuurd. Voor de andere abonnementen wachten we op uw overeenstemming na de twee proeflessen. Gelieve uw wens om de lessen verder te zetten telefonisch te bevestigen (02/771.43.13) per fax (02/771.31.70) of per email (forum@esap.be). De twee proeflessen zullen in het gekozen abonnement inbegrepen worden.
 • Een enige factuur zal opgemaakt worden met vermelding van de prijs van de cyclus, het pedagogisch materiaal volgens de gekozen formule en desnoods het evaluatierapport.
 • De factuur dient betaald te worden binnen de 30 dagen.
 • In geval van wanbetaling na deze termijn zullen de lessen onderbroken worden tot het verschuldigde bedrag vereffend is.

Abonnement : duur - overdracht

 • Duur van het abonnement: Behalve in geval van overmacht, zullen de lessen die niet binnen de vooropgestelde abonnementstermijn opgenomen worden, verloren zijn. Een maand extra wordt toegevoegd als compensatie voor eventuele onvoorziene gebeurtenissen tijdens de opleiding.
 • Abonnementswijziging: Indien, tijdens de abonnementsperiode, de leerling(e) de frequentie van de lessen wenst te wijzigen, is het mogelijk om de cyclus te veranderen door middel van een supplement, of in het andere geval, een krediet ten gunste van de leerling(e). De leerlingen die hun oorspronkelijke geldigheidsduur willen verlengen kunnen beroep doen op die dienst om de resterende lessen niet te verliezen.
 • Elke inschrijving is definitief. De overdracht van lessen aan een andere persoon is nochtans mogelijk.
 • Voor alle verandering, gelieve ons te verwittigen per fax (02/771.31.70) of per email (forum@esap.be)

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

[Zich on-line inschrijven]